Konkurs

 • 1%
  1%
 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Alexander Kharvat
  Alexander Kharvat
 • Witold Molenda-Mikroflora
  Witold Molenda-Mikroflora
 • Wystawa weekendowa - Maciej Stanik „Ukraina w ogniu – Gdzie jesteś cywilizowany świecie?”
  Wystawa weekendowa - Maciej Stanik „Ukraina w ogniu – Gdzie jesteś cywilizowany świecie?”
 • Adrian Nojek - To nie szokuje
  Adrian Nojek - To nie szokuje
 • 70-lecie ŁTF
  70-lecie ŁTF

Artykuły

Konkurs "Fotografia miesiąca" - regulamin

FOTOGRAFIA MIESIĄCA Otwarty konkurs fotograficzny organizowany przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

Regulamin konkursu

 1. Udział w konkursie mogą brać wszyscy fotografujący - zrzeszeni i niezrzeszeni.
 2. Konkurs odbywa się cyklicznie od września do czerwca, o ile to możliwe, w ostatnią środę każdego miesiąca o godzinie 18:30 w Galerii Fotografii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego przy ul. Piotrkowskiej 102. Tamże ogłaszane są terminy kolejnych edycji konkursu.
 3. Temat i technika prac dowolne.
 4. Jeden autor może w danym miesiącu zgłosić do 10 prac.
 5. Obowiązujący format zdjęć: zdjęcia o proporcji boków 1:1 (kwadrat) 15x15 cm, przy innych proporcjach boków dłuższa krawędź musi mieć 21 cm - zdjęcia bez ramek.
 6. Fotografie nie mogą być podklejone ani oprawione.
 7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wyłącznie godło (pseudonim) autora i ew. tytuł pracy. 
  Tym samym godłem (pseudonimem) należy oznaczyć dołączoną do prac kopertę, która powinna zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika konkursu (ew. inny rodzaj kontaktu: telefon, mail).
 8. Jeden autor może w danym miesiącu występować tylko pod jednym godłem i otrzymać tylko jedną nagrodę.
 9. Autor jest zobowiązany posiadać wszelkie prawa autorskie do prac składanych na konkurs.
 10. Prace można składać:
  • w siedzibie ŁTF (sekretariat) - w okresie poprzedzającym konkurs
  • na ręce komisarza konkursu bezpośrednio przed konkursem, aż do momentu jego rozpoczęcia
 11. Konkurs przebiega anonimowo, ujawniane są jedynie nazwiska autorów prac nagrodzonych.
 12. Konkurs zostaje przeprowadzony przy udziale co najmniej 5 uczestników.
 13. Prezentacja zdjęć, ich ocena i przyznanie nagród odbywa się podczas jednego spotkania jury w obecności uczestników konkursu.
 14. Komisarz konkursu ma prawo nie dopuścić do oceny i/lub wyróżnienia prac niespełniających warunków regulaminu.
 15. Jury ma prawo nie przyznać każdej z nagród, jeżeli uzna poziom techniczny prac za zbyt niski.
 16. Decyzje jury są ostateczne.
 17. Zdjęcia nagrodzone i wybrane na wystawę stają się własnością ŁTF, a pozostałe prace są udostępniane autorom natychmiast po ogłoszeniu wyników konkursu.
 18. Nagrodami są materiały i usługi fotograficzne ufundowane przez sponsorów konkursu lub usługi w ich placówkach handlowo-usługowych oraz prezentacja zdjęć w witrynie Galerii ŁTF.

  Każdy uczestnik może równocześnie  złożyć zdjęcia do oceny w dodatkowym temacie konkursowym.
  Temat dodatkowy traktowany jest jako osobna część konkursu "Fotografii miesiąca"
Czytany 9281 razy