Nabór zdjęć do międzynarodowej wystawy fotografii pt.

 • 1%
  1%
 • Darmowe warsztaty fotograficzne
  Darmowe warsztaty fotograficzne
 • BIORÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ ZIEMI
  BIORÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ ZIEMI
 • WYSTAWA STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO ASHIYA
  WYSTAWA STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO ASHIYA
 • MAYA ART WORKSZOP EXPERYMENTALNY AUTOPORTRETU
  MAYA ART WORKSZOP EXPERYMENTALNY AUTOPORTRETU
 • WARSZTATY FOTOGRAFICZNE CYJANOTYPIA
  WARSZTATY FOTOGRAFICZNE CYJANOTYPIA
 • Martyn Goddard
  Martyn Goddard
 • 70-lecie ŁTF
  70-lecie ŁTF

Artykuły

Nabór zdjęć do międzynarodowej wystawy fotografii pt. "Kolor w kwadracie"

Zapraszamy do udział w międzynarodowej wystawie fotografii pt. "Kolor w kwadracie"

lnvites you to participate in the international exhibition

Cel wystawy:

Wystawa ma pokazać aktualny stan fotografii artystycznej.

The aim of the exhibition:

The exhibition aims to show the current State of art photography.

Jak wziąć udział?

Należy przesłać lub dostarczyć osobiście jedno kolorowe zdjęcie w formie cyfrowej o proporcjach boków 1:1 przygotowane do wydruku w formacie 30x30 cm i rozdzielczości 300 dpi.

How to participate? 

Send or deliver us in person one color photo in digital form. Its side propotions have to be 1:1 and each side should measure 30 cm.The required resolution is 300 dpi.

Termin przyjmowania zgłoszeń:

Do 1 sierpnia 2017 r.

The deadline is:

1st of August 2017.

Koszt uczestnictwa:

35 PLN lub 8 EUR (członkowie ŁTF 25 PLN)

The cost of participation:

35 PLN or 8 EUR (members LTF 25 PLN)

Miejsce wystawy:

Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź ul. Piotrkowska 102

The exhibition venue:

Eugeniusz Haneman Gallery of Photography, Lodź Piotrkowska 102 Street

Termin wystawy:

Sierpień 2017 r.

The exhibition takes place in:

August 2017.

Wszystkie nadesłane prace które będą spełniały wymogi zawarte w regulaminie wezmą udział w wystawie.
Ali entries which meet the requirements contained in the regulations will take part in the exhibition.

Regulamin dostępny jest w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego ul. Piotrkowska 102 oraz na stronie internetowej www.ltf.com.pl
Regulations are available at the registered office of the Association of Photographers in Lodz Piotrkowska 102 Street and on the website www.ltf.com.pl

Regulamin / Regulations

 

Karta zgłoszeniowa / Application form (doc)

Karta zgłoszeniowa / Application form (pdf)