AUTOPORTRET W KWADRACIE - 2021 - SELF-PORTRAIT IN A SQUARE

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

AUTOPORTRET W KWADRACIE - 2021 - SELF-PORTRAIT IN A SQUARE

Zapraszamy do udział w międzynarodowej wystawie fotografii
pt. "Autoportret w kwadracie - VI edycja"
lnvites you to participate in the international exhibition
"Self-portrait in a square - VI edition"

Cel wystawy:
Wystawa ma pokazać aktualny stan fotografii artystycznej.
The aim of the exhibition:
The exhibition aims to show the current State of art photography.
Jak wziąć udział?
Należy przesłać lub dostarczyć osobiście jedno zdjęcie w formie cyfrowej
o proporcjach boków 1:1 przygotowane
do wydruku w formacie 30x30 cm i rozdzielczości 300 dpi wraz z
wypełnioną kartą zgłoszenia.
How to participate?
Send or deliver us in in person one photo in digital form. Its side propotions
have to be 1:1 and each side should measure 30 cm.
The required resolution is 300 dpi along with the completed entry form.
Termin przyjmowania zgłoszeń:
Do 15 luty 2021 r.
The deadline is:
February 15, 2021.
Koszt uczestnictwa:
35 PLN lub 10 EUR (członkowie ŁTF 25 PLN) dla osób spoza obszaru Polski – 12 EUR.
Opłata uwzględnia: wydruk zdjęcia, koszty administracyjne oraz katalog wystawy
w wersji PDF.
Zdjęcia nadesłane bez potwierdzonej wpłaty nie wezmą udziału w wystawie.
Wpłaty można dokonać w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego
– Łódź, ul. Piotrkowska 102
lub przelewem na konto ŁTF – nr konta: PKO BP 13 1020 3352 0000 1202 0074 2676
kod SWIFT banku: BPKOPLPW z dopiskiem „Autoportret w kwadracie”.
The cost of participation:
35 PLN or 10 EUR (members LTF 25 PLN) for persons outside of Poland - 12 EUR.
The charge includes photo printing, administrative costs
and the exhibition catalog in the digital form (PDF). Photos submitted without
the payment confirmation will not take part in the exhibition.
Payments can be made at the headquarters of the Association of Photographers
in Lodz, ul. Piotrkowska 102, Lodz, Poland, or by wire transfer
to the LTF account: bank name: PKO BP, account No.: 13 1020 3352 0000 1202 0074 2676,
SWIFT code: BPKOPLPW, with an annotation: "Self-portrait in a square."
Miejsce wystawy:
Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź ul. Piotrkowska 102
The exhibition venue:
Eugeniusz Haneman Gallery of Photography, Lodź Piotrkowska 102 Street
Termin wystawy:
Luty 2021 r.
The exhibition takes place in:
February 2021.
Wszystkie nadesłane prace które będą spełniały wymogi zawarte
w regulaminie wezmą udział w wystawie.
All entries which meet the requirements contained in the regulations
will take part in the exhibition.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego
ul. Piotrkowska 102 oraz na stronie internetowej www.ltf.com.pl
Regulations are available at the registered office of the Association
of Photographers in Lodz Piotrkowska 102 Street and on the website www.ltf.com.pl