SUDECKA VENUS

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

SUDECKA VENUS

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne oraz uczestnicy "Łysych Plenerów"

Zapraszają na pierwszą wystawę po długiej przerwie związanej z ograniczeniami!

Wernisaż wirtualny wystawy 26 lutego 2021 r o godz. 18:30 na kanale FB oraz Youtube Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.

Link do wydarzenia      https://youtu.be/gSmEm3dEWaQ

SUDECKA VENUS
Fotograficzna wystawa aktu i portretu nawiązująca do percepcji piękna kobiecego ciała, to także sposób na odczucie i estetykę fotografii artystycznej.
Wystawę można oglądać od 26 lutego do 15 marca 2021 r. w Galerii Fotografii ŁTF im. Eugeniusza Hanemana.

Marek Kruk, Piotr Dębiński, Przemek Blechman, Ewa Ożdżyńska, Robert Rzepiński,
Andrzej Protasiuk, Andrzej Bocheński, Mariusz Wiszczuk, Karol Dąbrowski, Dawid Ciepiela,

Dariusz Sebastiański, Dariusz Siadak, Arek Akki

Wystawa jest efektem pierwszego spotkania grupy fotografów nie tylko z Polski, zajmujących się tematyką aktu kobiecego. Spotkanie odbyło się pod koniec sierpnia 2020 roku jako „Łyse Plenery partie 1” na Zamku w Roztoce k. Strzegomia z udziałem 16 fotografów i 8 modelek. Fotograficzne spotkanie i wystawa nawiązuje do pewnej historii fotografii aktu, która w latach 80. XX wieku bardzo intensywnie rozwijała się na Dolnym Śląsku. To właśnie w Świdnicy odbywały się wystawy jednego z największych wydarzeń aktorskich organizowanych w Zamku Książ przez Andrzeja Protasiuka, który swoją wrodzoną charyzmą doprowadził do wernisaży fotograficznych aktów.
Wystawa, na którą serdecznie zapraszamy, jest nawiązaniem do tamtych czasów, miejsc i atmosfery. Zdjęcia zostały zrobione na Zamku w Roztoce, jak wspominaliśmy wcześniej, w pięknej historycznej przestrzeni architektonicznej samego budynku, ale także 6-hektarowego ogrodu. Wszystko to widać na zdjęciach.
Dziękujemy również właścicielom Zamku i Pani Kasi Sieklickiej, Wiceprezes Fundacji Zamek Roztoka oraz udostępnienie obiektu.

Organizatorzy pleneru i współorganizatorzy wystawy
Dariusz Sebastiański i Robert Rzepiński

 

We invite you to the first exhibition after a long break related to restrictions!
SUDECKA VENUS

Photographic exhibition of a nude and a portrait referring to the perception of the beauty of the female body, it is also a way of feeling and aesthetic of the art photography. The exhibition can be viewed from February 26, 2021 to March 15, 2021 at the ŁTF Photography Gallery of the name of Eugeniusz Haneman and is a result of the first meeting of a group of photographers not only from Poland, engaged with the theme of the female act. The meeting was held at the end of August 2020 as “Łyse Plenery partie 1” in the Castle in Roztoka near Strzegom with 16 photographers and 8 models. The photographic meeting and exhibition is a reference to a certain history of nude photography which in the 1980s thrived very intensively in Lower Silesia. It is in Świdnica exhibitions were held of one of the largest photographic act events organized in Książ Castle by Andrzej Protasiuk, who, with his inborn charisma, led to photo-nude vernissages. The exhibition, to which we cordially invite you, is a reference to those times, places and atmosphere. The photos were taken in the Castle in Roztoka, as we mentioned earlier, in beautiful historical architectural space of the building itself, but also of a 6-hectare garden. All this can be seen in the photos. We would also thank the owners of the Castle and Mrs. Kasia Sieklicka, the vice-president of the Roztoka Castle Foundation and for making the object available.
Organizers of the open air and co-organizers of the exhibition
Dariusz Sebastiański and Robert Rzepiński