I międzynarodowa wystawa fotografii otworkowej pt. „Świat otworkiem widziany – wizje i perspektywy”

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

I międzynarodowa wystawa fotografii otworkowej pt. „Świat otworkiem widziany – wizje i perspektywy”

I międzynarodowa wystawa fotografii otworkowej pt. „Świat otworkiem widziany – wizje
i perspektywy”. International pinhole photography exhibition titled „The world through a pinhole - visions and perspectives”.

Wernisaż wystawy 23 kwietnia 2024 r. o godz. 18.30

Exhibition opening on April 23, 2024 at 18.30

Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, ul. Piotrkowska 102

Photo Gallery named after Eugeniusza Haneman, Lodz, ul. Piotrkowska 102

Wystawa otwarta od 24 do 30 kwietnia 2024 r.

The exhibition is open from April 24 to 30, 2024.

Autorzy zdjęć / authors of photography

Jacek BOCZAR, Dominika CYBUCH, Robert DĘBIEC, Sławomir GRZANEK, Ruth GÜSE, Zbigniew JANUSZEK, Dariusz KOZŁOWSKI, Paweł KRZYWOŃ-MAJEWSKI,
Krzysztof KUROWSKI, Paweł LEGA, Michał MAŁKIEWICZ, Jorma ONKINEN, Andrzej PAJDZIŃSKI, Tadeusz PAPIS, Radosław ROGALSKI, Ludmiła SOWIŃSKA, Maciej SPLIT,
Jacek SZYMAŃSKI, Agnieszka TOBIASZ, Piotr Wiktor WĘCŁAWSKI, Izabela ZIELIŃSKA.

Zapraszamy na fascynującą podróż przez świat fotografii otworkowej! Nasza wystawa, zatytułowana "Świat otworkiem widziany - wizje i perspektywy", to hołd złożony sztuce otworkowej fotografii, przygotowany przez 21 utalentowanych artystów, w tym znakomitych twórców spoza granic Polski.

Wystawa, stworzona z okazji Światowego Dnia Fotografii Otworkowej, zaprasza do głębokiego zanurzenia się w wyjątkowym świecie fotografii, w którym światło przechodzi przez drobne otwory, tworząc niezwykłe obrazy pełne głębi i detali.

Znajdziecie tutaj nie tylko niesamowite kompozycje i wizualne zjawiska, ale także opowieści
o ludziach, miejscach i emocjach, ukazane w sposób unikalny i niepowtarzalny. Każdy autor przynosi ze sobą własną wizję i historię, wypełniając przestrzeń galerii bogactwem różnorodności kulturowej i estetycznej.

W ramach tej wyjątkowej ekspozycji, zanurzcie się w świecie półtonów, cieni i świateł, które ukazują się poprzez magiczne otworki, odsłaniając przed wami nieznane zakątki rzeczywistości. "Świat otworkiem widziany - wizje i perspektywy" to zaproszenie do spojrzenia na świat z nowej perspektywy i odkrycia piękna w najmniejszych detalach.

Przyjdźcie i dołączcie do naszej podróży przez wyobraźnię i wrażliwość artystyczną, gdzie fotografia staje się nie tylko obrazem, ale także medium przekazującym emocje i historie, które poruszają nasze serca i umysły.

…...........................

We invite you on a fascinating journey through the world of pinhole photography! Our exhibition, titled "The World Seen Through a Pinhole - Visions and Perspectives", is a tribute to the art of pinhole photography, prepared by 21 talented artists, including outstanding creators from outside Poland.

The exhibition, created on the occasion of World Pinhole Photography Day, invites you to deeply immerse yourself in the unique world of photography, where light passes through tiny holes, creating extraordinary images full of depth and detail.

Here you will find not only amazing compositions and visual phenomena, but also stories

about people, places and emotions, shown in a unique and inimitable way. Each author brings with him his own vision and story, filling the gallery space with a wealth of cultural and aesthetic diversity.

As part of this unique exhibition, immerse yourself in the world of halftones, shadows and lights that appear through magical holes, revealing unknown corners of reality to you. "The world seen through the open world - visions and perspectives" is an invitation to look at the world from a new perspective and discover beauty in the smallest details.

Come and join our journey through imagination and artistic sensitivity, where photography becomes not only an image, but also a medium conveying emotions and stories that move our hearts and minds.