2018/2019

Artykuły

Konkurs odbył się we wtorek, 29 grudnia 2015r. o godz.18:30.

I nagroda: Dorota Pietrasiak

II nagroda: Dominika Smagur

III nagroda: Adam Piasecki

Wyróżnienie: Edyta Białkowska

Temat „Fotografia sportowa”: Dominika Smagur 

Prace konkursowe oceniało jury w składzie:

 • Piotr Kuczyński
 • Tomasz Sobczak
 • Adam Zieliński

Ponadto na wystawę pokonkursową zakwalifikowały się prace następujących autorów: Svitlana Kudriashova, Marta Ogłuszka, Piotr Pardus, Dominika Smagur.

Komisarz konkursu: Sławomir Grzanek.

Temat dodatkowy na styczeń: „Muzyka”

Konkurs odbył się w środę, 25 listopada 2015 r. o godz.18:30.

I nagroda: Zuzanna Peła

II nagroda: Dominika Smagur

III nagroda: Karol Kurp

Wyróżnienie: Patryk Kołodziejski

Temat „Fotografia sportowa”: Nie przyznano 

Prace konkursowe oceniało jury w składzie:

 • Tomasz Sobczak
 • Zbigniew Głuszczak
 • Maciej Kossowski

Ponadto na wystawę pokonkursową zakwalifikowały się prace następujących autorów: Edyta Białkowska, Karol Kurp, Piotr Pardus, Dominika Pawełczyk, Martyna Stańczyk.

Komisarz konkursu: Sławomir Grzanek.

Temat dodatkowy na grudzień: „Fotografia sportowa”

Konkurs odbył się w środę, 28 października 2015 r. o godz.18:30.

I nagroda: Edyta Białkowska

II nagroda: Dominika Pawełczyk

III nagroda: Dominika Smagur

Wyróżnienie: Zuzanna Peła

Temat „Fotografia przyrodnicza”: Dominika Smagur

Prace konkursowe oceniało jury w składzie:

 • Tomasz Sobczak
 • Piotr Dębiński
 • Dariusz Marcinkowski

Komisarz konkursu: Sławomir Grzanek, Robert Tarczyński.

Następny konkurs 25.11.2015 r. o godz. 18:30. Temat dodatkowy na listopad - Fotografia sportowa

Konkurs odbył się w środę, 30 września 2015r. o godz.18:30.

I nagrod: Dominika Smagur

II nagroda: Piotr Pardus

III nagroda: Magdalena Karpacka

Wyróżnienie: Martyna Stańczyk

Temat dodatkowy „Fotografia mody”: Dominika Smagur

Prace konkursowe oceniało jury w składzie:

 • Tomasz Sobczak
 • Marek Trzeciak
 • Krzysztof Jarczewski

Komisarz konkursu: Sławomir Grzanek, Robert Tarczyński.

FOTOGRAFIA MIESIĄCA Otwarty konkurs fotograficzny organizowany przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

Regulamin konkursu

 1. Udział w konkursie mogą brać wszyscy fotografujący - zrzeszeni i niezrzeszeni.
 2. Konkurs odbywa się cyklicznie od września do czerwca, o ile to możliwe, w ostatnią środę każdego miesiąca o godzinie 18:30 w Galerii Fotografii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego przy ul. Piotrkowskiej 102. Tamże ogłaszane są terminy kolejnych edycji konkursu.
 3. Temat i technika prac dowolne.
 4. Jeden autor może w danym miesiącu zgłosić do 10 prac.
 5. Obowiązujący format zdjęć: zdjęcia o proporcji boków 1:1 (kwadrat) 15x15 cm, przy innych proporcjach boków dłuższa krawędź musi mieć 21 cm - zdjęcia bez ramek.
 6. Fotografie nie mogą być podklejone ani oprawione.
 7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wyłącznie godło (pseudonim) autora i ew. tytuł pracy. 
  Tym samym godłem (pseudonimem) należy oznaczyć dołączoną do prac kopertę, która powinna zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika konkursu (ew. inny rodzaj kontaktu: telefon, mail).
 8. Jeden autor może w danym miesiącu występować tylko pod jednym godłem i otrzymać tylko jedną nagrodę.
 9. Autor jest zobowiązany posiadać wszelkie prawa autorskie do prac składanych na konkurs.
 10. Prace można składać:
  • w siedzibie ŁTF (sekretariat) - w okresie poprzedzającym konkurs
  • na ręce komisarza konkursu bezpośrednio przed konkursem, aż do momentu jego rozpoczęcia
 11. Konkurs przebiega anonimowo, ujawniane są jedynie nazwiska autorów prac nagrodzonych.
 12. Konkurs zostaje przeprowadzony przy udziale co najmniej 5 uczestników.
 13. Prezentacja zdjęć, ich ocena i przyznanie nagród odbywa się podczas jednego spotkania jury w obecności uczestników konkursu.
 14. Komisarz konkursu ma prawo nie dopuścić do oceny i/lub wyróżnienia prac niespełniających warunków regulaminu.
 15. Jury ma prawo nie przyznać każdej z nagród, jeżeli uzna poziom techniczny prac za zbyt niski.
 16. Decyzje jury są ostateczne.
 17. Zdjęcia nagrodzone i wybrane na wystawę stają się własnością ŁTF, a pozostałe prace są udostępniane autorom natychmiast po ogłoszeniu wyników konkursu.
 18. Nagrodami są materiały i usługi fotograficzne ufundowane przez sponsorów konkursu lub usługi w ich placówkach handlowo-usługowych oraz prezentacja zdjęć w witrynie Galerii ŁTF.

  Każdy uczestnik może równocześnie  złożyć zdjęcia do oceny w dodatkowym temacie konkursowym.
  Temat dodatkowy traktowany jest jako osobna część konkursu "Fotografii miesiąca"

 

60 LAT Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne to pierwsza powojenna placówka fotograficzna w Łodzi. Powstało w 1949 roku jako Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, a pod obecną nazwą funkcjonuje od roku 1961. Było dziełem społeczników, których połączyło umiłowanie sztuki fotografii i chęć jej upowszechniania, i takich ludzi skupia do dzisiaj. Po uzyskaniu własnej siedziby w 1957 roku Towarzystwo zorganizowało Salon Fotografiki, który w 1966 roku znalazł swoje miejsce w samym centrum miasta przy ulicy Piotrkowskiej 102. Była to pierwsza wyłącznie fotograficzna galeria w Łodzi, stając się jednocześnie miejscem szczególnym dla całego środowiska fotograficznego oraz jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w naszym mieście.

Dziś, działająca pod nazwą Galeria Fotografii ŁTF, jest osiągnięciem wyjątkowym, gdyż jest najdłużej nieprzerwanie działającą galerią fotograficzną w Polsce. Prezentujemy w niej prawie wszystkie style, tendencje i postawy twórcze w fotografii artystycznej, realizując w ten sposób nasz główny cel, czyli upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki. Wszystkie nasze działania są możliwe dzięki prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i pomocy finansowej pozyskanych sponsorów oraz dotacjom celowym z funduszy miejskich. Nadal ogromną rolę odgrywa praca społeczna członków Towarzystwa oraz zaprzyjaźnionych osób i instytucji.

Obecnie organizujemy w Galerii około dwudziestu wystaw fotograficznych rocznie, przez 60 lat działalności ŁTF-u zaprezentowaliśmy ich już ponad 620. Ponad połowa wystaw to ekspozycje prac twórców ze środowiska łódzkiego, a pozostała część stanowią ekspozycje twórców z całego kraju i z zagranicy. Co roku przeprowadzamy Doroczne Wystawy Fotografii członków ŁTF, podczas których przyznawane są Medale i Dyplomy za Twórczość Artystyczną za najlepsze zaprezentowane prace. Oprócz działalności wystawienniczej Towarzystwo zajmuje się organizacją pokazów slajdów, spotkań autorskich, konkursów i plenerów fotograficznych, a także prowadzeniem Archiwum Fotografii Artystycznej. Organizujemy comiesięczny otwarty konkurs fotograficzny dla młodzieży "Fotografia Miesiąca", który odbywa się przy udziale uczestników i stanowi swoistą lekcję fotografii.

Włączamy się w akcje społeczne w naszym mieście współorganizując konkursy fotograficzne dla wybranych grup społecznych (m.in. ogólnopolskie konkursy dla mieszkańców schronisk dla bezdomnych). Uczestniczymy w łódzkim życiu kulturalnym biorąc udział w wydarzeniach kulturalnych realizowanych przez władze miasta i innych organizatorów, których wartościowym uzupełnieniem może być fotografia, jak np. Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Festiwal Odkrywców i Podróżników i Ludzi Aktywnych Mediatravel, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage, Festiwal Dialogu Czterech Kultur. Mamy kontakt z wieloma szkołami i instytucjami w naszym mieście służąc radą i pomocą przy organizacji imprez fotograficznych, współpracujemy również z różnymi ośrodkami kulturalnymi w całym kraju i za granicą na zasadzie wymiany wystaw fotograficznych (m.in. z Galerią Verhaeren w Brukseli w Belgii, z Galerią w Moravskiej Trebovej w Czechach), promując Łódź i jej wizerunek. Jako jedyne tego rodzaju Towarzystwo w Polsce byliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w Festiwalu Kultury Europalia 2001 Polska, który odbywał się w Belgii.

Przygotowujemy i wydajemy foldery i katalogi, które towarzyszą ważniejszym wydarzeniom wystawienniczym i stanowią trwały ślad naszej działalności i wkładu w upowszechnianie kultury. Działalność Towarzystwa została doceniona poprzez przyznanie Nagrody Ministerstwa Kultury, Nagrody Miasta Łodzi, Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi i wiele innych honorów, które otrzymaliśmy w Polsce i za granicą zarówno dla samego Towarzystwa, jak i jego poszczególnych członków.

Wstęp do Galerii Fotografii ŁTF jest bezpłatny. Nieustająco zapraszamy na ulicę Piotrkowską 102 do odwiedzania Galerii i oglądania prezentowanych w niej wystaw.

Wystawy jubileuszowe:

 • 27.03.2009
  Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej", Żubardzka 3
  ARCHIWUM ŁTF - Z UBIEGŁEGO WIEKU-LATA 50
 • 3.04.2009
  GALERIA BRODZKA, PIOTRKOWSKA 109
  ARCHIWUM ŁTF - Z UBIEGŁEGO WIEKU-LATA 70
 • 05.06.2009
  GALERIA PRZED URZĘDEM MIASTA ŁODZI, PIOTRKOWSKA 108
  ARCHIWUM ŁTF - Z UBIEGŁEGO WIEKU-LATA 80
 • 15.09.2009
  GALERIA 87 (URZĘDU MIASTA ŁODZI), PIOTRKOWSKA 87
  ARCHIWUM ŁTF - Z UBIEGŁEGO WIEKU-LATA 90
 • 23.10.2009
  BAŁUCKI OŚRODEK KULTURY RONDO, LIMANOWSKIEGO 166
  ARCHIWUM ŁTF - OD ROKU 2000

Goście honorowi w galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego:

 • ŁÓDŹ KALISKA - 11.2009
wtorek, 24 maj 2016 11:47

Regulamin przyjęć

Napisane przez

http://ltf.com.pl/download/regulamin_przyjec.pdf

http://ltf.com.pl/download/deklaracja_kandydata.pdf

 

Regulamin przyjęć w poczet członków zwyczajnych ŁTF

Członkiem zwyczajnym ŁTF może zostać - zgodnie ze statutem - każdy obywatel polski mający prawa publiczne, który ukończył 16. rok życia oraz:

 • zapozna się ze statutem Stowarzyszenia,
 • uzna cele i zadania Stowarzyszenia,
 • złoży podpisaną deklarację,
 • podda się poniższej procedurze kwalifikacyjnej i spełni jej wymagania.

Procedura kwalifikacyjna

 1. Kandydat zobowiązany jest do złożenia co najmniej 10 prac fotograficznych wykonanych dowolną techniką w formacie, gdzie krótszy bok ma min. 30 cm.
 2. Złożone prace podlegają ocenie podczas posiedzenia Zarządu ŁTF (bez obecności zainteresowanego) przez jego członków, którzy w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów podejmują decyzję o przyjęciu, bądź odrzuceniu kandydatury. O powziętej decyzji Zarząd ŁTF informuje kandydata. Od decyzji negatywnej nie przysługuje prawo odwołania.
 3. Przyjęty kandydat zobowiązany jest do:
  • dostarczenia dwóch swoich fotografii w formacie legitymacyjnym,
  • dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 30 zł do kasy ŁTF,
  • odebrania legitymacji członkowskiej z jednoczesną wpłatą pierwszej rocznej składki członkowskiej,
  • przestrzegania postanowień Statutu ŁTF.
 4. Nieodebranie legitymacji członkowskiej w ciągu 1 miesiąca od decyzji pozytywnej będzie traktowane jako rezygnacja kandydata z ubiegania się o status członka ŁTF.

Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego,
Łódź, 10 października 2000 roku.

Laureatami edycji 2014/2015 otwartego konkursu fotograficznego "Fotografia Miesiąca" organizowanego przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne zostali:

I miejsce: Dominika Pawełczyk

II miejsce: Piotr Pardus

III miejsce: Dominika Smagur

Wyróżnienie: Dominik Langwerski

Lista autorów zdjęć zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej: Edyta Białkowska, Matylda Borczyńska, Alicja Dziąg, Jakub, Magdalena Karpacka, Karol Kurp, Weronika Kursa, Dominik Lengwarski, Viktorija Marszałek, Andrzej Matusiak, Aleksandra Młynarczyk, Marta Ogłuszka, Piotr Pardus, Dominika Pawełczyk, Adam Piasecki, Alicja Polańska, Jacek Rutkowski, Michał Rybak, Dominika Smagur, Zygmunt Stępień, Olga Wesołowska, Kinga Wojterz.

wtorek, 24 maj 2016 11:43

Łódzka Fotografia Miesiąca 2013/2014 (XX edycja)

Napisane przez

Laureatami edycji 2013/2014 otwartego konkursu fotograficznego "Fotografia Miesiąca" organizowanego przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne zostali:

I miejsce: Weronika Kursa

II miejsce: Maciej Kossowski

III miejsce: Barbara Gortat

Wyróżnienie: Dominika Pawełczyk

Poza laureatami na wystawie obejrzeć też można było prace wielu innych autorów.