Nabór zdjęć do międzynarodowej wystawy fotografii pt.

 • 1%
  1%
 • Marta Lityńska Opowieść o przebudzeniu kobiecości- wystawę można oglądać do 15 maja 2020
  Marta Lityńska Opowieść o przebudzeniu kobiecości- wystawę można oglądać do 15 maja 2020
 • Ágnes Mezősi
  Ágnes Mezősi
 • 70-lecie ŁTF
  70-lecie ŁTF

Artykuły

Nabór zdjęć do międzynarodowej wystawy fotografii pt. "Autoportret w kwadracie"

Zapraszamy do udział w międzynarodowej wystawie fotografii pt. "Autoportret w kwadracie"

lnvites you to participate in the international exhibition "SELF-PORTRAIT IN A SQUARE"

Cel wystawy:
Wystawa ma pokazać aktualny stan fotografii artystycznej.

The aim of the exhibition:
The exhibition aims to show the current State of art photography.

Jak wziąć udział?
Należy przesłać lub dostarczyć osobiście jedno zdjęcie w formie cyfrowej o proporcjach boków 1:1 przygotowane do wydruku w formacie 30x30 cm i rozdzielczości 300 dpi wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.

How to participate?
Send or deliver us in in person one photo in digital form. Its side propotions have to be 1:1 and each side should measure 30 cm. The required resolution is 300 dpi along with the completed entry form.

Termin przyjmowania zgłoszeń:
Do 2 grudnia 2016 r.

The deadline is:
2nd of December 2016.

Koszt uczestnictwa:
30 PLN lub 8 EUR

The cost of participation:
30 PLN or 8 EUR

Miejsce wystawy:
Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź ul. Piotrkowska 102

The exhibition venue:
Eugeniusz Haneman Gallery of Photography, Lodź Piotrkowska 102 Street

Termin wystawy:
Grudzień 2016 r. – Styczeń 2017 r.

The exhibition takes place in:
December 2016 – January 2017.

 

Wszystkie nadesłane prace które będą spełniały wymogi zawarte w regulaminie wezmą udział w wystawie.
Ali entries which meet the requirements contained in the regulations will take part in the exhibition.

Osoby które nie otrzymają potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu 2 dni roboczych proszone są o kontakt telefoniczny z numerem 042 633 09 82.

Katalog z wystawy będzie można nabyć podczas wernisażu w cenie 15 zł nakład jest ograniczony. Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie egzemplarzy katalogu.

 

Regulamin dostępny jest w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego ul. Piotrkowska 102 oraz na stronie internetowej www.ltf.com.pl
Regulations are available at the registered office of the Association of Photographers in Lodz Piotrkowska 102 Street and on the website www.ltf.com.pl

Regulamin / Regulations

Karta zgłoszeniowa / Application form (doc)

Karta zgłoszeniowa / Application form (pdf)